Jak kupować akcje zagraniczne i odnosić sukcesy na międzynarodowych rynkach giełdowych

Redakcja

29 stycznia, 2024

W dzisiejszych czasach, jak kupować akcje zagraniczne to pytanie, które zadaje sobie coraz więcej inwestorów. Inwestowanie w akcje zagraniczne pozwala na dywersyfikację portfela oraz daje możliwość uczestniczenia w sukcesach światowych gigantów gospodarczych. W naszym dzisiejszym artykule przedstawimy kompleksowy przewodnik, który pomoże Ci w odniesieniu sukcesów na międzynarodowych rynkach giełdowych.

Czym jest inwestowanie w akcje zagraniczne i dlaczego warto się tym zainteresować?

Inwestowanie w akcje zagraniczne polega na zakupie udziałów spółek notowanych na giełdach poza granicami kraju inwestora. Decydując się na inwestowanie zagranicznych akcji, inwestorzy mogą czerpać korzyści z globalnego wzrostu gospodarczego, dywersyfikacji portfela oraz potencjalnie wyższych stóp zwrotu. Warto zainteresować się inwestowaniem w akcje zagraniczne, ponieważ:

 • pozwala na dywersyfikację portfela inwestycyjnego,
 • umożliwia inwestowanie w spółki z różnych sektorów i krajów,
 • stwarza możliwość osiągnięcia wyższych stóp zwrotu niż na krajowym rynku,
 • umożliwia uczestniczenie w globalnym wzroście gospodarczym.

Rynek akcji zagranicznych: podstawowe informacje

Rynek akcji zagranicznych obejmuje giełdy papierów wartościowych z całego świata, na których notowane są spółki z różnych krajów. Inwestując na rynku zagranicznym, inwestorzy muszą uwzględnić różnice w walutach, regulacjach prawnych oraz podatkowych. Warto zwrócić uwagę na:

 • rynek zagraniczny waluta – inwestując w akcje zagraniczne, inwestorzy muszą uwzględnić ryzyko walutowe, które wynika z różnic kursowych,
 • regulacje prawne – różne kraje mają różne przepisy dotyczące inwestowania w akcje, co może wpłynąć na proces inwestycyjny,
 • podatki – inwestując za granicą, inwestorzy muszą uwzględnić różnice w systemach podatkowych oraz ewentualne podwójne opodatkowanie.

Zakup akcji zagranicznych: pierwsze kroki

Przed zakupem akcji zagranicznych, warto zapoznać się z podstawowymi krokami, które należy wykonać, aby zacząć inwestować na rynkach międzynarodowych. Oto przewodnik po pierwszych krokach w zakupie akcji zagranicznych:

 1. Otwórz rachunek maklerski z dostępem do rynków zagranicznych – aby kupić akcje zagraniczne, potrzebujesz rachunku maklerskiego, który umożliwia inwestowanie na międzynarodowych giełdach.
 2. Zapoznaj się z regulacjami i podatkami – przed inwestowaniem za granicą, warto zrozumieć różnice w regulacjach prawnych oraz podatkowych, które mogą wpłynąć na Twoje inwestycje.
 3. Wybierz spółki do inwestowania – zdecyduj, w które spółki chcesz zainwestować, analizując ich wyniki finansowe, perspektywy wzrostu oraz ryzyka związane z inwestycją.
 4. Złożenie zlecenia – po wyborze spółek, zleć zakup akcji za pośrednictwem swojego rachunku maklerskiego, uwzględniając rynek, na którym są notowane oraz walutę, w której są denominowane.

Inwestowanie w akcje zagraniczne może przynieść wiele korzyści, jednak warto pamiętać o ryzykach związanych z inwestowaniem na rynkach międzynarodowych. Zapoznanie się z podstawami inwestowania w akcje zagraniczne oraz świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych pozwoli na osiągnięcie sukcesów na globalnym rynku kapitałowym.

Jak inwestować w zagraniczne akcje: praktyczne porady

Zakup akcji firm zagranicznych może być prostszy, niż się wydaje. Oto szczegółowy przewodnik po procesie zakupu akcji firm zagranicznych:

 1. Wybierz brokera lub maklera z dostępem do rynków zagranicznych – aby jak kupić akcje zagraniczne, potrzebujesz rachunku maklerskiego, który umożliwia inwestowanie na międzynarodowych giełdach.
 2. Przeanalizuj spółki, w które chcesz zainwestować – zdecyduj, które spółki są dla Ciebie interesujące, biorąc pod uwagę ich wyniki finansowe, perspektywy wzrostu oraz ryzyka związane z inwestycją.
 3. Ustal odpowiednią strategię inwestycyjną – zdecyduj, czy chcesz inwestować długoterminowo, czy krótkoterminowo, oraz czy preferujesz strategię pasywną czy aktywną.
 4. Złożenie zlecenia – po wyborze spółek, zleć zakup akcji za pośrednictwem swojego rachunku maklerskiego, uwzględniając rynek, na którym są notowane oraz walutę, w której są denominowane.

Zagraniczne akcje polskich maklerów: jak z nich korzystać?

Wiele zagranicznych akcji polskich maklerów oferuje usługi maklerskie umożliwiające inwestowanie w akcje zagraniczne. Aby z nich korzystać, należy:

 1. Otworzyć rachunek maklerski z dostępem do rynków zagranicznych – upewnij się, że wybrany makler oferuje dostęp do międzynarodowych giełd.
 2. Zapoznać się z ofertą maklera – sprawdź, jakie rynki i spółki są dostępne, jakie są opłaty oraz jakie narzędzia analityczne są dostępne dla inwestorów.
 3. Monitorować rynek i spółki, w które chcesz zainwestować – śledź notowania, analizy oraz informacje na temat spółek, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.
 4. Złożyć zlecenie na rynki zagraniczne – skorzystaj z platformy maklerskiej, aby złożyć zlecenie kupna lub sprzedaży akcji zagranicznych.

Złożenie zlecenia na rynki zagraniczne: jak to zrobić?

Aby złożyć zlecenie rynki zagraniczne, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto maklerskie i przejdź do sekcji zleceń.
 2. Wybierz rodzaj zlecenia – kupna lub sprzedaży – oraz rynek, na którym chcesz zainwestować.
 3. Wprowadź symbol spółki, ilość akcji oraz cenę, po której chcesz kupić lub sprzedać akcje.
 4. Sprawdź szczegóły zlecenia i potwierdź je, aby zlecenie na rynki zostało zrealizowane.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych: jak zacząć?

Jeśli jesteś początkującym inwestorem i chcesz zacząć inwestycje na rynkach zagranicznych, warto zwrócić uwagę na następujące porady:

 1. Edukuj się na temat inwestowania – zapoznaj się z podstawami inwestowania, analizy fundamentalnej i technicznej oraz strategiami inwestycyjnymi.
 2. Otwórz rachunek maklerski z dostępem do rynków zagranicznych – wybierz brokera lub maklera, który oferuje dostęp do międzynarodowych giełd oraz narzędzi analitycznych.
 3. Przeanalizuj spółki, w które chcesz zainwestować – zdecyduj, które spółki są dla Ciebie interesujące, biorąc pod uwagę ich wyniki finansowe, perspektywy wzrostu oraz ryzyka związane z inwestycją.
 4. Zacznij inwestować małymi kwotami – na początek, zainwestuj niewielką część swojego kapitału, aby zminimalizować ryzyko i nauczyć się inwestować na rynkach zagranicznych.

Stosując się do powyższych porad, zarówno początkujący, jak i zaawansowani inwestorzy będą mogli skutecznie inwestować w akcje zagraniczne oraz osiągać sukcesy na międzynarodowych rynkach giełdowych.

Rachunek giełdowy i dostęp do rynków zagranicznych

Otwarcie rachunku maklerskiego jest niezbędne do inwestowania na giełdzie. Proces ten może się różnić w zależności od wybranego brokera, jednak zazwyczaj obejmuje następujące kroki:

 1. Wybór brokera lub domu maklerskiego – zwróć uwagę na oferowane usługi, opłaty oraz dostęp do rynków zagranicznych.
 2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego – podaj swoje dane osobowe, adres e-mail oraz hasło do konta.
 3. Weryfikacja tożsamości – przedstaw dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Wpłata środków na rachunek – wpłać minimalną kwotę wymaganą przez brokera, aby rozpocząć prowadzenie rachunku i inwestowanie.

Korzystając z rachunku maklerskiego, inwestor może kupować i sprzedawać akcje, monitorować notowania oraz analizować wyniki finansowe spółek.

Dostęp do rynków zagranicznych: jak go uzyskać?

Uzyskanie dostępu do rynków zagranicznych może być realizowane na kilka sposobów. Oto najpopularniejsze z nich:

 1. Otwarcie inwestowanie rachunku maklerskiego z dostępem do rynków zagranicznych – niektórzy brokerzy oferują rachunki umożliwiające inwestowanie na międzynarodowych giełdach.
 2. Założenie zagranicznego konta u zagranicznego brokera – inwestor może otworzyć rachunek maklerski u zagranicznego brokera, który oferuje dostęp do rynków zagranicznych.
 3. Korzystanie z usług zarządzania portfelem – niektóre firmy inwestycyjne oferują usługi zarządzania portfelem, które obejmują inwestowanie na rynkach zagranicznych.

Wybierając odpowiednią opcję, warto zwrócić uwagę na opłaty, dostępne rynki oraz narzędzia analityczne.

Zagraniczne akcje zagranicznych brokerów: jak je nabyć?

Nabycie zagranicznych akcji od zagranicznych brokerów może być realizowane poprzez otwarcie rachunku maklerskiego u brokera z dostępem do rynków zagranicznych. Proces ten obejmuje:

 1. Wybór zagranicznego brokera – zwróć uwagę na oferowane usługi, opłaty oraz dostęp do rynków zagranicznych.
 2. Otwarcie rachunku maklerskiego – podaj swoje dane osobowe, adres e-mail oraz hasło do konta.
 3. Weryfikacja tożsamości – przedstaw dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
 4. Wpłata środków na rachunek – wpłać minimalną kwotę wymaganą przez brokera, aby rozpocząć inwestowanie.
 5. Złożenie zlecenia kupna akcji – skorzystaj z platformy maklerskiej, aby złożyć zlecenie kupna akcji zagranicznych.

Warto pamiętać, że inwestowanie za pośrednictwem zagranicznego brokera może wiązać się z dodatkowymi opłatami oraz ryzykiem walutowym.

Ryzyka i korzyści inwestowania w akcje zagraniczne

Inwestowanie za granicą może przynieść wiele korzyści, ale wiąże się również z pewnym ryzykiem inwestycyjnymRyzyko walutowe to ryzyko związane z wahaniem kursów walutowych, które może wpłynąć na wartość inwestycji. Inwestując w akcje zagraniczne, inwestor naraża się na ryzyko walutowe, ponieważ wartość akcji oraz dywidend może zmieniać się w zależności od kursu waluty, w której są denominowane. Aby zrozumieć ryzyko walutowe, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Wahania kursów walutowych – zmiany kursów walutowych mogą wpłynąć na wartość inwestycji, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.
 • Polityka monetarna – decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych oraz polityki monetarnej mogą wpływać na kursy walutowe.
 • Stabilność gospodarcza – sytuacja gospodarcza kraju, w którym inwestujemy, może wpłynąć na wartość waluty oraz na wartość inwestycji.

W celu zminimalizowania ryzyka walutowego, inwestorzy mogą stosować różne strategie, takie jak hedging czy dywersyfikacja portfela inwestycyjnego.

Zagraniczne spółki dywidendowe: dlaczego warto w nie inwestować?

Inwestowanie w zagraniczne spółki dywidendowe może przynieść wiele korzyści, takich jak:

 • Stabilne i regularne dochody – spółki dywidendowe zwykle wypłacają dywidendy regularnie, co może stanowić źródło stałego dochodu dla inwestora.
 • Dywersyfikacja źródeł dochodu – inwestując w spółki dywidendowe z różnych krajów, inwestor może dywersyfikować swoje źródła dochodu oraz zmniejszyć ryzyko związane z sytuacją gospodarczą jednego kraju.
 • Możliwość reinwestowania dywidend – inwestor może reinwestować otrzymane dywidendy w kolejne akcje, co może prowadzić do wzrostu wartości portfela inwestycyjnego w dłuższej perspektywie.

Warto jednak pamiętać, że inwestowanie w spółki dywidendowe wiąże się również z ryzykiem, takim jak ryzyko walutowe czy ryzyko związane z sytuacją gospodarczą kraju, w którym spółka prowadzi działalność.

Dywersyfikacja portfela: jak to zrobić i dlaczego jest to ważne?

Dywersyfikacja portfela to proces inwestowania w różne rodzaje aktywów oraz w różnych sektorach gospodarki, co pozwala zmniejszyć ryzyko inwestycyjne. W przypadku inwestowania w zagraniczne akcje, dywersyfikacja portfela może obejmować:

 • Inwestowanie w akcje spółek z różnych krajów – inwestując w spółki z różnych krajów, inwestor może zmniejszyć ryzyko związane z sytuacją gospodarczą jednego kraju.
 • Inwestowanie w różne sektory gospodarki – inwestując w spółki z różnych sektorów gospodarki, inwestor może zmniejszyć ryzyko związane z sytuacją gospodarczą jednego sektora.
 • Inwestowanie w różne rodzaje aktywów – inwestując w różne rodzaje aktywów, takich jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne, inwestor może zmniejszyć ryzyko związane z wahaniem wartości jednego rodzaju aktywów.

Dywersyfikacja portfela jest ważna, ponieważ pozwala inwestorowi zmniejszyć ryzyko inwestycyjne oraz zwiększyć szanse na osiągnięcie zysków w dłuższej perspektywie.

Koszty i opłaty związane z inwestowaniem w akcje zagraniczne

Inwestowanie w akcje zagraniczne wiąże się z różnymi kosztami usług oraz inwestowanie opłaty. W przypadku inwestowania w akcje zagraniczne, jednym z głównych kosztów są opłaty związane z usługami maklerskimi. Domy maklerskie rynki zagraniczne oraz biuro maklerskie pobierają opłaty za przeprowadzenie transakcji, takie jak prowizje czy opłaty za przechowywanie akcji. Warto zwrócić uwagę na następujące czynniki wpływające na koszty usług maklerskich:

 • Prowizje – opłaty pobierane przez domy maklerskie za przeprowadzenie transakcji. Mogą być stałe lub procentowe od wartości transakcji.
 • Opłaty za przechowywanie akcji – niektóre domy maklerskie pobierają opłaty za przechowywanie akcji na rachunku inwestycyjnym.
 • Opłaty za dostęp do rynków zagranicznych – niektóre domy maklerskie pobierają dodatkowe opłaty za dostęp do rynków zagranicznych.

Inwestowanie i opłaty: jak je minimalizować?

W celu minimalizacji opłat związanych z inwestowaniem w akcje zagraniczne, warto zastosować następujące strategie:

 • Porównanie ofert domów maklerskich – warto porównać opłaty i prowizje różnych domów maklerskich, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę.
 • Wybór rachunku inwestycyjnego z niskimi opłatami – niektóre domy maklerskie oferują rachunki inwestycyjne z niskimi opłatami za przechowywanie akcji czy dostęp do rynków zagranicznych.
 • Rezygnacja z przewalutowania środków – jeśli to możliwe, warto unikać przewalutowania środków na rachunku inwestycyjnym, gdyż może to generować dodatkowe inwestowanie polski podatek oraz opłaty.

Implikacje podatkowe inwestowania za granicą

Inwestowanie w akcje zagraniczne wiąże się również z implikacjami podatkowymi. W Polsce, dochody z inwestowania w zagranicznych akcji polsce podlegają opodatkowaniu na zasadach analogicznych do dochodów z inwestowania w akcje krajowe. Warto jednak pamiętać o następujących kwestiach związanych z opodatkowaniem:

 • Podatek dochodowy – w Polsce, dochody z inwestowania w akcje zagraniczne podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych (PIT) na zasadach ogólnych.
 • Podatek od dywidend – dywidendy wypłacane przez zagraniczne spółki mogą podlegać podatkowi w kraju, w którym spółka ma siedzibę. W niektórych przypadkach możliwe jest uniknięcie podwójnego opodatkowania dzięki umowom o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartym między Polską a innymi krajami.
 • Zgłaszanie dochodów – inwestorzy mają obowiązek zgłaszania dochodów z inwestowania w akcje zagraniczne w zeznaniu podatkowym.

W celu uniknięcia nieprawidłowości podatkowych oraz minimalizacji opłat związanych z inwestowaniem za granicą, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym.

Analiza i wybór akcji do inwestowania

Proces analizowania akcji oraz wybór rynku zagranicznego są kluczowe dla sukcesu inwestycyjnego. Analiza zagranicznych indeksów akcji oraz ceny akcji może być przeprowadzona przy użyciu różnych technik. Oto kilka z nich:

 • Analiza fundamentalna – ocena wartości spółki na podstawie jej wyników finansowych, sytuacji rynkowej oraz perspektyw wzrostu.
 • Analiza techniczna – analiza historycznych danych cenowych akcji w celu przewidzenia przyszłych trendów cenowych.
 • Analiza makroekonomiczna – ocena wpływu czynników makroekonomicznych, takich jak stopy procentowe, inflacja czy wzrost gospodarczy, na wartość akcji.

Warto również śledzić wiadomości i informacje dotyczące spółek, które mogą wpłynąć na wartość ich akcji, takie jak ogłoszenia wyników finansowych, zmiany kadry zarządzającej czy wprowadzenie nowych produktów.

Inwestowanie w spółki zagraniczne: na co zwrócić uwagę?

Przy inwestowaniu w akcje spółek amerykańskich oraz innych zagranicznych spółek, warto zwrócić uwagę na następujące czynniki:

 • Stabilność finansowa spółki – analiza bilansu, wyników finansowych oraz wskaźników rentowności.
 • Potencjał wzrostu – ocena perspektyw wzrostu spółki oraz jej zdolności do generowania zysków w przyszłości.
 • Dywidendy – wartość i regularność wypłacanych dywidend, które mogą stanowić dodatkowe źródło dochodu dla inwestora.
 • Ryzyko – ocena ryzyka związanego z inwestowaniem w daną spółkę, uwzględniając czynniki takie jak konkurencja, regulacje rynkowe czy sytuacja geopolityczna.

Warto również rozważyć dywersyfikację portfela inwestycyjnego poprzez inwestowanie w różne zagraniczne instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje czy fundusze inwestycyjne.

Wybór rynku zagranicznego: jakie czynniki brać pod uwagę?

Przy wyborze amerykańskiego rynku akcji lub innych rynkach, na których działają giełdy zagraniczne, warto wziąć pod uwagę następujące czynniki:

 • Stabilność gospodarcza – analiza wskaźników makroekonomicznych, takich jak wzrost PKB, inflacja czy stopa bezrobocia.
 • Regulacje prawne – ocena przepisów dotyczących inwestowania na danym rynku oraz ewentualnych ograniczeń dla inwestorów zagranicznych.
 • Infrastruktura rynkowa – dostępność informacji oraz usług maklerskich dla inwestorów zagranicznych.
 • Ryzyko walutowe – ocena ryzyka związanego z wahaniem kursów walut oraz możliwości zabezpieczenia przed tym ryzykiem.

Wybór odpowiedniego rynku zagranicznego oraz analiza akcji do inwestowania są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu na międzynarodowych rynkach giełdowych. Warto poświęcić czas na zgłębienie wiedzy na temat różnych rynków oraz technik analizy, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne

Polecane: